Home   Bericht           Over Ons                 De clubbaan                   Foto's                      Projecten                   Contact
Militair
Copyright TCM
Militair terrein 2014

Om een uitgebalanceerde opstelling
te kunnen tentoonstellen, de bloklengte
op elk module deel even groot te maken,
is de noodzaak ontstaan om het militaire
deel te verlengen met een standaard
moduledeel van 1.20 m.
De totale lengte is nu 4.80 m.
Dit biedt meer mogelijkheden tot het
uitbeelden van de militaire scenery.


Besloten is om dit segment een complete opfrissing te geven en op een hoger niveau te brengen
door nieuw materiaal te gebruiken. Dit deel van de baan was een van de oudste segmenten.

Begin 2013 is begonnen de scenery te verwijderen.

Met het nu beschikbare materiaal is het mogelijk een scenery uit te beelden omstreeks 1980.
Hierdoor is het in de toekomst mogelijk ook modern materiaal er bij te plaatsen.